Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za predlaganje mera i učestvovanje u koordinaciji aktivnosti u oblasti ravnomernog regionalnog razvoja


Opšti cilj Programa je podsticanje regionalnog rasta, ravnomeran regionalni i lokalni razvoj i jačanje regionalnih institucionalnih kapaciteta.


Program se sastoji iz podrške u sufinansiranju: 
1. Podrška u sufinansiranju izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja 
1.1. Cilj podrške u sufinansiranju je jačanje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) i JLS za strateško planiranje razvoja. 
1.2. Korisnici Pravo na korišćenje sredstava za sufinansiranje imaju jedna ili više JLS i ARRA ili JLS samostalno, koje zajedno učestvuju u izradi razvojnih dokumenata na nivou JLS i regionalnih oblasti. Zajedničko učestvovanje jedne ili više JLS i ARRA regulisaće se sporazumom. Sredstva za sufinansiranje usmeravaće se na račun JLS. ARRA ili JLS mogu podneti više prijava za izradu različitih vrsta razvojnih dokumenta regionalnog razvoja, ali se dokumentacija podnosi za svaki razvojni dokument posebno. 
1.3. Namena sredstava za sufinansiranje 
Sufinansiranje izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja vršiće se za izradu sledećih dokumenata na nivou regionalnih oblasti i JLS: 
(1) plan razvoja JLS; 
(2) akcioni plan razvoja regionalnih oblasti ili JLS i 
(3) ostala razvojna dokumenta iz oblasti regionalnog razvoja (koncepti regionalne politike, sektorske strategije iz različitih oblasti na nivou regionalnih oblasti i JLS i dr.). 
Pravo na korišćenje sredstava za sufinansiranje imaju JLS i ARRA ili samostalno JLS 
Kabinet ministra će objaviti javni poziv u „Služvenom glasniku RS” i na internet stranici Kabineta: www.rrrz.gov.rs . Prijave se mogu podnositi do 1. oktobra 2023. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva. 

Napomena: Prijave projekata za podršku u sufinansiranju izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja se mogu podnositi do 1. oktobra 2023. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva


2. Podrška u sufinansiranju projekata od značaja za regionalni rast 
2.1. Cilj podrške u sufinansiranju je podrška regionalnom rastu, unapređenje vertikalne i horizontalne koordinacije podsticaja i jačanje regionalne institucionalne infrastrukture. Podrška će se sprovoditi kroz sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i JLS, koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora. 
2.2. Pravo na korišćenje sredstava za sufinansiranje imaju jedna ili više JLS i ARRA ili JLS samostalno, koje zajedno učestvuju u projektima od značaja za regionalni rast na nivou JLS i regionalnih oblasti. Zajedničko učestvovanje jedne ili više JLS i ARRA regulisaće se sporazumom. Sredstva za sufinansiranje usmeravaće se na račun JLS. ARRA ili JLS mogu podneti više prijava za učestvovanje u projektima od značaja za regionalni rast na nivou JLS i regionalnih oblasti, ali se dokumentacija podnosi za svaki projekat posebno. 
2.3. Sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća JLS i ARRA ili samostalno JLS u realizaciji projekata od značaja za oblasni i lokalni razavoj. Projekti od značaja za regionalni rast koji su predmet sufinansiranja od strane Kabineta ministra su: 
(1) projekti koji doprinose razvoju preduzetništva, investicija i inovacija; projekti unapređenja poslovne infrastrukture (industrijske i poslovne zone, tehnološki parkovi, inovacioni centri, poslovni inkubatori i klasteri); projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za brži razvoj start-up preduzeća; projekti povećanja zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime; 
(2) projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture; 
(3) projekti izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata iz oblasti obrazovanja i kulture; 
(4) projekti izgradnje i opremanje objekata socijalne infrastrukture i turizma; 
(5) projekti digitalizacije opštinskih usluga; 
(6) projekti unapređenja međuopštinske saradnje. 

Rok za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i jedinicama lokalnih samouprava (JLS) je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 
(1) iznos od 85.100.000,00 RSD namenjen je za sufinansiranje izrade razvojnih dokumenta regionalnog razvoja 
(2) iznos od 240.000.000,00 RSD namenjen je za sufinansiranje projekata od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i jedinicama lokalnih samouprava (JLS)
Minimalno su-finansiranje: 20 %