Svrha programa: Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje (u daljem tekstu: Program) ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata.
Maksimalni iznos sredstava: 1.000.000,00 dinara.
Minimalno su-finansiranje: Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje ili predfinansiranje 15% obaveznog finansijskog učešća korisnika u projektima, tako što RAS finansira do 10%, a korisnik minimum 5% vrednosti projekta.
Ko može aplicirati: Svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: 
-    da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
-    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
-    da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
-    da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće;
-    da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa i da je projekat i dalje u fazi realizacije

 

Napomena: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava