Svrha programa: kao sastavni deo programa RAS i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA „ Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“ (u daljem tekstu Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.
Kategorije projekata: Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.
Mentoring čini skup sledećih usluga:
• Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
• Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Pomoć u unapređenju procesa upravljanja proizvodnjom;
• Podršku kroz uvođenje KAIZEN metoda i alata;
• Podršku u unapređenju marketinga preduzeća;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante
Period implementacije projekata: do 20.11.2024.g.
Ko može aplicirati: mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 18. marta 2021. godine;
• da obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da su u većinskom privatnom vlasništvu