Program profesionalnih obuka za nezaposlene realizuje se u okviru projekta „Veštine za poslove - Unapređivanje prilika za zapošljavanje i socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa kroz poboljšanje poslovnog okruženja u Istočnoj Srbiji“ koji finansira Kraljevina Norveška kroz projekat „Norveška za vas – Srbija“, a koji implementira Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ u partnerstvu sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije – RARIS.

Program će biti realizovan za ukupno 80 polaznika, za koje će obuke biti potpuno besplatne, dok polaznici snose eventualne prateće troškove (hrana, troškovi puta i sl.). Nakon završetka procesa prijava, biće formirane grupe i definisane lokacije na kojima će se realizovati pojedine obuke, o čemu će svi prijavljeni biti obavešteni.

- Sektori u okviru kojih su planirane obuke za različita zanimanja: turizam i povezane uslužne delatnosti, digitalni marketing.

- Ko može da se prijavi: nezaposleni i to:

1. mladi (18-29 godina),

2. žene,

3. ruralno stanovništvo,  i

4. pripadnici drugih osetljivih grupa,

sa prebivalištem na teritoriji neke od programskih opština, tj:

  • Golubac,
  • Veliko Gradište,
  • Petrovac na Mlavi,
  • Kučevo,
  • Žagubica,
  • Malo Crniće,
  • Žabari,
  • Velika Plana,
  • Smederevska Palanka.

- Gde će biti realizovane obuke: Golubac, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Velika Plana. Napomena: obuka će biti realizovana na lokaciji gde postoji min. 5 prijavljenih polaznika za konkretno zanimanje.

- Kako će se realizovati obuke: deo obuka biće realizovan kroz teoretska predavanja, deo kroz praktičnu nastavu, a na kraju je predviđeno polaganje ispita na osnovu kojeg će polaznici dobiti sertifikat o stručnoj spremi. Zainteresovani polaznici će takođe imati mogućnost da dodatno pohađaju licenciranu obuku za početnike u poslovanju.   

- Kad će biti realizovane obuke: načelno od februara do juna 2021. godine

- Način prijave: popunjavanjem formulara na linku.