Svrha Poziva: Savet Evrope raspisuje poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u 30 lokalnih samouprava (opština gradova i gradskih opština). Poziv se objavljuje u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Paket podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumeva pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonskim aktima relevantnim za ovu oblast.

Okvirni period implementacije podrške: novembar 2019 – mart 2021.

Info dani: Savet Evrope će u cilju detaljne prezentacije paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima, objašnjenja prijavne dokumentacije, i odgovora na pitanja gradova i opština, organizovati info dane u sledećim gradovima: 

Niš  - 24 septembar

Kragujevac  - 25 septembar 

Novi Sad - 26 septembar

Beograd - 27 septembar

Prijave za učešće dostavljaju se putem elektronske pošte na adresu lsg.serbia@coe.int , sa naznakom grada/opštine iz koje dolazite, kao i grada za koji prijavljujete učešće. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 17. septembra 2019.