Svrha/cilj programa: Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou
Prioritetne oblasti podrške: 
Program će podržati 10 lokalnih samouprava u sledećim aktivnostima:
• Formiranje Koordinacionih tela za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou
• Formiranje mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja
• Izrada/unapređenje lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
• Izrada operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja
• Sufinansiranje operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja za period od 2 godine
• niz aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta, umrežavanja i razmene iskustava lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Sufinansiranje operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja za period od 2 godine u maksimalnom iznosu do 10.000 evra po lokalnoj samoupravi odnosno do 70% troškova sprovođenja operativnog plana 
Minimalno su-finansiranje: obaveza sufinansiranja najmanje 30% ukupnih troškova sprovođenja od strane lokalne samouprave
Ko može aplicirati: svi gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, izuzev gradova, opština i gradskih opština koje su dobile podršku za uspostavljanje mobilnih timova kroz projekte IPA 2012, 2014 i 2016.
Napomena: u periodu od 1. do 8. juna 2023. godine  biće organizovano pet informativnih sastanaka