Ciljevi Konkursa: Poziv se realizuje u okviru Programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija. Podrška ima za cilj ostvarivanje  tehničkog osnova za infrastrukturno opremanje i uređenje romskih podstandardnih naselja na treritoriji Republike Srbije. Ukupni okvirni iznos koji je opredeljen u okviru ovog poziva za dostavljanje predloga projekta je 11.795.350,00 RSD.

Prihvatljive teme/oblasti:

  • Vodovod
  • Javna rasveta
  • Kanalizacija
  • Parcelacija i preparcelacija

Namena sredstava:

  • Izrada i sprovođenje Projekta parcelizacije i/ili preparcelizacije (sa projektom geodetskog obeležavanja) kroz nadležni katastar nepokretnosti, kojim se formiraju javni koridori za izgradnju infrastrukture (uz preduslov da su rešena imovinsko-pravna pitanja),
  • Izrada idejnog projekta,
  • Izrada projekta za građevinsku dozvolu,
  • Izrada projekta za izvođenje
  • Izrada projekta izvedenog objekta (za potrebe ozakonjenja infrastrukturnih objekata),
  • Izrada izveštaja o tehničkoj kontroli.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.072.305,00 RSD

Su-finansiranje: nije obavezno, ali je preporučljivo i dozvoljeno do 50% ukupne vrednosti projekta

Rok za implementaciju projekata: 15. oktobar 2020.

Ko može aplicirati: lokalna samouprava (grad, opština, gradska opština samo u partnerstvu sa Gradom osnivačem), koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja

Napomena: aplikant može konkurisati samo sa jednim zahtevom za finansiranje