Program „Unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti na lokalnom nivou u Srbiji“ (Swiss PRO) poboljšaće lokalne kapacitete prvenstveno u 99 lokalnih samouprava u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u regionu Južne i Istočne Srbije kako bi se primenili principi dobrog upravljanja u lokalnim politikama i propisima i time povećala socijalna uključenost. Švajcarska vlada je izdvojila 6,9 miliona dolara za Program za čije je sprovođenje odgovorna Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Glavni ciljevi Programa: 1. Da doprinese unapređenju znanja i veština organizacija i službenika; 2. Da pozitivno promeni obim i kvalitet javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa. Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj Poziv iznose 350.000 evra.

Ciljevi intervencije:

Opšti cilj: Doprineti unapređenju kvaliteta života građana i boljem poslovnom okruženju kroz veću odgovornost, transparentnost i efikasnost lokalne javne uprave putem pružanja podrške lokalnim organima pri uvođenju/unapređenju lokalnih eUprava i eUsluga.

Posebni cilj: Obezbediti podršku za 40 JLS kroz bespovratna sredstva za unapređenje njihove tehničke i tehnološke osnove za pružanje i primenu eUprave i eUsluga, i kroz tehničku podršku za razvoj i uspostavljanje funkcionalne upravljačke strukture i procesa u skladu sa zakonom (npr. relevantne dokumente interne politike, propise, protokole i procedure, interna pravila organizacije i funkcionisanja koja se odnose na eUpravu, itd.).

Posebno se ohrabruju predlozi koji će dodatno da se fokusiraju na:

  • Elektronske usluge za pripadnike nacionalnih manjina,
  • Elektronsku pristupačnost za osobe sa invaliditetom i druge ranjive kategorije stanovništva,
  • Elektronsku participaciju građana u procesu donošenja odluka.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

  • IT oprema renomiranih proizvođača (npr. serverska stanica, mrežna oprema, wi-fi oprema, radne stanice, oprema za digitalizaciju analognih podataka ili druga IT oprema za koju je dostavljeno prihvatljivo obrazloženje).
  • Troškovi nabavke licenciranog operativnog sistema (Windows 10 ili Windows Server 2019).
  • TP koju pruža program je prihvatljiva aktivnost, koju treba obrazložiti. Međutim, budući da program u potpunosti pokriva troškove TP, JLS ne treba da je uvrsti u svoj predlog budžeta projekta. 

Iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme: 7.000 – 9.000 evra

Minimalno su-finansiranje: 20%

Period implementacije projekata: 9 – 12 meseci

Ko može aplicirati: lokalne samouprave sa Programske teritorije - 96 opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije.

Napomena: Jedan podnosilac može podneti samo jedan predlog projekta.