Svrha poziva: podrška 99 lokalnih samouprava u Regionu Šumadije i Zapasdne Srbije i u Regionu Južne i Istočne Srbije, u realizaciji projekata za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite (USZ) koji će doprineti unapređenju dostupnosti i relevantnosti usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Biće podržano do 20 lokalnih samouprava, a ukupno opredeljena bespovratna sredstva iznose 242.000 EUR.

Prihvatljive oblasti:

 • Uspostavljanje nove standardizovane lokalne usluge socijalne zaštite (USZ) koja se trenutno ne pruža;
 • Širenje obuhvata postojeće standardizovane lokalne USZ u JLS na veći broj korisnika, uz održavanje ili unapređenje ostvarenog nivoa kvaliteta pružanja usluge;
 • Pilotiranje inovativne lokalne USZ na osnovu njene održivosti a radi njene kasnije primene; Razjašnjenje inovativnog pristupa u razvoju i pružanju USZ:
  • Inovacija podrazumeva primenu nove ideje koja po mogućstvu obuhvata međusektorski pristup pružanju USZ ili unapređenje postojećih praksi, procesa ili usluga koji ranjivim grupama donose nove koristi, kvalitet i dostupnost;
  • Inovativna intervencija u USZ može dovesti do povećanja kvaliteta i obima/obuhvata korisnika uz manje resursa, uključujućih finansijskih;
  • Inovativni pristup se može primeniti kako bi se uvela nova ciljna grupa korisnika koji nisu obuhvaćeni postojećim standardizovanim USZ.

 

Trajanje projekta: 10-12 meseci

Maskimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.400 USD ili 90% od ukupne vrednosti projekta

Minimalno su-finansiranje: 10%

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave sa programskog teritorija, tj. iz Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije

Partnerstvo: JLS može da podnese projekat u partnerstvu sa drugom JLS ili Centrom za socijalni rad koji je nadležan za tu teritoriju, kao projektnim partnerom. Partnerstvo mora biti ozvaničeno u pisanoj formi (Sporazum o partnerstvu ili Pismo o nameri zaključenja istog).

Napomene:

 • JLS može da podnese samo 1 predlog u svojstvu vodećeg partnera, a dodatno može da učestvuje kao partner u međuopštinskom projektu koji se odnosi na različitu aktivnost.
 • Info-dan biće organizovan u Smederevu, u četvrtak, 19. mart, sa početkom u 12 časova (Regionalni centar za obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Goranska bb).
 • Dodatne bodove u procesu evaluacije dobiće projekti/JLS koji: imaju izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, imaju uspostavljenu međuopštinsku saradnju, koje su utrošile sredstva iz namenskog transfera tokom 2019. godine, uspostavljaju međusektorski pristup i imaju određen način monitoringa usluga.