Uz podršku Vlade Švajcarske program Swiss PRO će kroz novi javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ direktno podržati do 20 lokalnih samouprava da realizuju projekte za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite usmerenih na ublažavanje efekata kovida 19.

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 312.000 evra.

Ciljevi programa:

1. da doprinese unapređenju znanja  i veština organizacija i službenika

2. da dovede do pozitivne promene u obimu i kvalitetu javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ugroženih grupa

Ostvarenje oba cilja će dovesti do poboljšanja propisa, kao i instucionalnih, tehničkih i ljudskih kapaciteta za unapređenje elektronskih usluga. Osim toga, biće omogućena izgradnja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), kao i instucija koje se bave socijalnim uključivanjem i rodnom ravnopravnošću. Ovo će doprineti unapređenju vladavine prava na lokalnom nivou, povećanju odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti jedinica lokalne samouprave (JLS) i konačno, poboljšanju kvaliteta života građana, naročito građana iz ugroženih grupa.

Prioritetne oblasti podrške:

  •  Uspostavljanje nove standardizovane lokalne usluge socijalne zaštite (USZ) koja se trenutno ne pruža;
  •  Širenje obuhvata postojeće standardizovane lokalne USZ u JLS kako bi se obuhvatio veći broj korisnika, uz održavanje ili unapređenje već dostignutog nivoa kvaliteta u pružanju usluge;
  •  Pilotiranje inovativne lokalne USZ na osnovu njene opravdanosti a radi njene kasnije šire primene;

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.600,00 evra

Minimalno su-funansiranje: 10%

Partnerstvo: moguće sa drugom JLS ili Centrom za socijalni rad ili oba

Period implementacije projekata: 10-12 meseci

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije koje pripadaju II, III ili IV grupi prema stepenu razvijenosti

Napomena: Kako bi zainteresovane JLS saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO organizuje dve informativne sesije putem interneta:

  • utorak, 2. februar sa početkom u 11 časova
  • petak, 5. februar sa početkom u 11 časova

Zahteve za pojašnjenje uputite na rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 22. februara 2021. godine.