Program „Unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti na lokalnom nivou u Srbiji“ (Swiss PRO) poboljšaće lokalne kapacitete prvenstveno u 99 lokalnih samouprava u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u regionu Južne i Istočne Srbije kako bi se primenili principi dobrog upravljanja u lokalnim politikama i propisima i time povećala socijalna uključenost. Švajcarska vlada je izdvojila 6,9 miliona dolara za Program za čije je sprovođenje odgovorna Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Glavni ciljevi Programa: 1. Da doprinese unapređenju znanja i veština organizacija i službenika; 2. Da pozitivno promeni obim i kvalitet javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa.

 

Program „Unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti na lokalnom nivou u Srbiji“ (Swiss PRO) poboljšaće lokalne kapacitete prvenstveno u 99 lokalnih samouprava u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u regionu Južne i Istočne Srbije kako bi se primenili principi dobrog upravljanja u lokalnim politikama i propisima i time povećala socijalna uključenost. Švajcarska vlada je izdvojila 6,9 miliona dolara za Program za čije je sprovođenje odgovorna Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Glavni ciljevi Programa: 1. Da doprinese unapređenju znanja i veština organizacija i službenika; 2. Da pozitivno promeni obim i kvalitet javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa.

 

Ciljevi intervencije:

Krajnji cilj: Podržati LS kako bi postale odgovornije i transparentnije u prepoznavanju, finansiranju i zadovoljavanju javnih interesa kroz projekte koje razvijaju i sprovode lokalne OCD.

Posebni cilj: Razviti interne politike, procedure i propise uz učešće ostalih lokalnih aktera kako bi se uspostavio stalan, sistematičan i javno dostupan mehanizam koji se sastoji od pravila i propisa o finansiranju, praćenju i proceni projekata lokalnih OCD na odgovoran i transparentan način.

 

Faze intervencije:

Prva faza je ovaj Javni poziv, gde će Program pružiti tehničku pomoć (TP) do najviše 10 (deset) lokalnih samouprava da bi se preispitao trenutni status u vezi sa zahtevima da bude usklađeniji sa principima dobrog upravljanja u kreiranju politika i praksi, te da bi se razvili ili izmenili neophodni procesi, procedure i propisi za finansiranje projekata lokalnih OCD.

Druga faza će imati zaseban Javni poziv za predloge projekata koji će biti blagovremeno objavljen. Ova faza će, međutim, imati deo koji se odnosi na bespovratna sredstva, tj. Program će dodeliti do pet grantova za zajednički razvijene projekte u partnerstvu LS (kao vodećeg partnera) i OCD (kriterijumi i ostale srodne informacije biće javno objavljene posle verifikacije rezultata tehničke pomoći), sa najviše 14.000 EUR po projektu.

 

Iznos bespovratnih sredstava: n/a

Minimalno su-finansiranje: n/a

Partnerstvo: n/a

Period implementacije projekata: 7 meseci

Ko može aplicirati: jedan od 99 gradova i opština u okviru Područja odgovornosti Programa Swiss PRO, koji takođe pripada nerazvijenim kategorijama opština, tj. III i IV grupi prema stepenu razvijenosti

Napomena: Podnosilac je u obavezi da podnese zvaničan pisani dokument kojim potvrđuje svoju spremnost za rad na poboljšanju lokalnog upravljanja u vezi sa temom Poziva, uz stručnu i tehničku pomoć programa, što neće stvoriti nikakve finansijske troškove podnosiocu.