Cilj programa: Trag fondacija, u partnerstvu sa SIGN mrežom, i uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje poziv za prijavu na konkurs za program „Akademija održivosti“. Ovaj program ima za cilj da organizacijama civilnog društva pomogne u izgradnji dugoročnih partnerstava sa novim donatorima u njihovim zajednicama, unapredi njihovo dugoročno finansijsko planiranje i poboljša njihovu održivost kroz povećanje njihove vidljivosti i uticaja u zajednicama u kojima rade.

Faze podrške:

(I) izgradnja kapaciteta u oblasti razvoja zajednice i mobilizacije lokalnih resursa (edukacija, podrška u izradi strateških okvira i osmišljavanju akcije za koju će prikupljati sredstva, izrada planova za prikupljanje sredstava)

(II) prikupljanje sredstava i dodatna novčana podrška (tehnička podrška, prikupljanje sredstava, sprovođenje aktivnosti).

Teme:

 • Razvoj lokalne zajednice,
 • Zaštita životne sredine,
 • Socijalna inkluzija,
 • Socio-ekonomski razvoj,
 • Ženska prava i osnaživanje žena,
 • Socijalno preduzetništvo,
 • Zapošljavanje mladih,
 • Antidiskriminacija.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada istraživanja i studija,
 • Konsultacije i razgovori između različitih aktera u lokalnim zajednicama,
 • Komunikacione i informativne aktivnosti koje služe kao podrška konsultacijama sa akterima u lokalnoj zajednici,
 • Organizacija konferencija okruglih stolova, radionica i seminara,
 • Aktivnosti u vezi sa zastupanjem,
 • Monitoring aktivnosti,
 • Aktivnosti podizanja svesti javnosti,publikovanje letaka, priručnika i sličnih materijala,
 • Prihodovane aktivnosti,
 • Umrežavanje sa drugim organizacijama, civilnog društva,
 • Razvoj socijalnog preduzetništva,
 • Razvoj biznis planova (i ostalih strategija održivosti),
 • Različiti oblici aktivnsti prikupljanja sredstava (događaji, grupna finansiranja, dobrotvorne aukcije i drugi događaji)
 • Komunikacija, vidljivost i aktivnsoti razvijanja odnosa sa medijima (doručak za medije, pres konferencije, objava članaka i sl.),
 • Aktivnosti organizovanja i razvoja zajednice,
 • Pružanje obuka,
 • Istraživanja zajednice,
 • Aktivnosti u vezi sa neformalnim obrazovanjem.

Kriterijumi za selekciju projekata:

 • Kapacitet i motivacija za pronalaženje novih izvora prihoda u sopstvenoj ili lokalnoj zajednici,
 • Značaj dosadašnjih postignutih rezultata organizacije u zajednici u kojoj deluje, kao i razvijenost njenih kapaciteta za projektno i finansijsko upravljanje,
 • Broj korisnika i širina ciljne grupe organizacije, postignuta društvena promena u sredini u kojoj deluje,
 • Inicijalna projektna ideja,
 • Procenjen kapacitet organizacije da prikupi sredstva za osmišljeni projekat.

Iznos bespovratnih sredstava: matching grant u rasponu 2.000 – 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, definisan u odnosu na iznos prikupljenih donacija (pojedinci i preduzeća).

Period implementacije projekta: inicijative moraju da budu realizovane do kraja 2019. godine

Ko može aplicirati: sve organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje postoje više od godinu dana i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (selo, opština, grad) u kojoj su registrovane.

Napomena: prijave se šalju elektronskom poštom na adresu: filantropija@tragfondacija.org ili poštom na adresu: Mileševska 5/I-6, 11118 Beograd.