Teme/projekti koji:

- doprinose informisanom učešću što većeg broja organizacija građanskog društva kao i neformalnih grupa građana u reformskim procesima;

 

- omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;

 

- doprinose otvorenosti i participativnosti procesa pregovora Srbije sa EU o članstvu.

 

Ko može da aplicira: organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 19.03.2017. godine.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-gra%C4%91ana-u-demokratskom-upravljanju.html