Svrha programa: Projekat „Podrška prioritetnim akcijama u oblasti rodne ravnopravnosti u Srbiji“ koji se sprovodi u periodu 2018-2021, ima za cilj pružiti podršku Vladi Republike Srbije da efektivno implementira EU Acquis u oblasti rodne ravnopravnosti i Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti 2016-2020, kroz doprinos specifičnim merama Nacionalnog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2018 i pružanje podrške ženskim OCD i to u 3 programske oblasti: 1) žene na tržištu rada, 2) žensko preduzetništvo i 3)žene u ruralnim sredinama.

Prioritetne oblasti podrške – Mere NAP za rodnu ravnopravnost:

-          Obezbeđen ravnopravan pristup žena resursima za poljoprivrednu proizvodnju (2.5.1.)

-          Podrška ženama sa sela za razvijanje preduzetničkih inicijativa u poljoprivredi i van poljoprivrede (2.5.2.)

Indikativne oblasti:

-          Razvoj, diversifikacija i promocija ekonomskih klastera i MSP u ruralnim sredinama

-          Pružanje podrške ženama u ruralnim sredinama u započinjanju vlastitog biznisa i podrška unapređenju ekonomskog položaja žena u ruralnim sredinama kroz nabavku opreme i sredstava male vrednosti

-          Podrška osnivanju zadruga i udruženja žena u ruralnim sredinama

-          Predlog i implementacija mera podrške ruralnom razvoju u Srbiji i doprinos boljem kvalitetu života u ruralnim sredinama

-          Podrška zelenoj ekonomiji, organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, seoskom turizmu, itd.

-          Podrška razvoju kapaciteta žena u ruralnim sredinama, vezanih za njihova socijalna i ekonomska prava i rodnu ravnopravnost, obuke o preduzetništvu i inovacijama u poljoprivrednoj proizvodnji

-          Podrška rodnoj analizi politika, podsticaja i mera za unapređenje položaja žena u ruralnim sredinama, povećanje kapaciteta žena za apliciranje za ove programe i sredstva kroz obuke i mentoring

-          Implementacija strategija komunikacije, podizanje svesti i kampanje sa ciljem prevazilaženja stereotipova vezanih za ulogu žena u ruralnim sredinama, podizanje svesti u vezi važnosti prava na vlasništvo, itd.

-          Itd.

Iznos bespovratnih sredstava: 20.000 – 30.000 eur

Minimalno su-finansiranje: N/A

Partnerstvo: predlog projekta je moguće podneti samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom/ama, bez obaveze.

Period implementacije projekata: 12-24 meseca

Ko može aplicirati: ženske organizacije civilnog društva, mreže OCD, profesionalna udruženja i/ili poljoprirvedne zadruge registrovane u Srbiji, koje poseduju znanje, iskustvo i reference u oblastima rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena

Napomena: dozvoljeno je dodeljivanje donacija trećim organizacijama koje moraju zadovoljiti iste uslove prihvatljivosti kao i aplikant. Predlozi projekata se dostavljaju iskljucivo putem e-maila.