Svrha programa: Projekat „Podrška prioritetnim akcijama u oblasti rodne ravnopravnosti u Srbiji“ koji se sprovodi u periodu 2018-2021, ima za cilj pružiti podršku Vladi Republike Srbije da efektivno implementira EU Acquis u oblasti rodne ravnopravnosti i Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti 2016-2020, kroz doprinos specifičnim merama Nacionalnog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2016-2018 i pružanje podrške ženskim OCD i to u 3 programske oblasti: 1) žene na tržištu rada, 2) žensko preduzetništvo i 3)žene u ruralnim sredinama.

Prioritetne oblasti podrške – Mere NAP za rodnu ravnopravnost:

-          Pratiti i podsticati razvoj ženskog preduzetništva (2.3.1.)

-          Razvijati žensko zadrugarstvo u seoskim i gradskim sredinama (2.3.3.)

-          Promovisati žensko socijalno preduzetništvo u seoskim i gradskim sredinama (2.3.4.)

Indikativne oblasti:

-          Razvoj kapaciteta žena preduzetnica u oblastima pripreme poslovnog plana, finansijskom upravljanju, formalizaciji poslovanja, pristupu finansijama, dodavanju vrednosti i šansama za ekonomsku razmenu

-          Podrška socijalnom preduzetništvu

-          Podrška zadrugama

-          Nabavka opreme i sredstava male vrednosti

-          Podrška rodnoj analizi politika, podsticaja i mera za unapređenje preduzetništva i predlog preporuka za njihovo unapređenje i bolju usklađenost sa potrebama žena preduzetnica

-          Zagovaranje za uspostavljanje kreditnih linija za podršku ženskom preduzetništvu

-          Itd.

Iznos bespovratnih sredstava: 20.000 – 30.000 eur

Minimalno su-finansiranje: N/A

Partnerstvo: predlog projekta je moguće podneti samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom/ama, bez obaveze.

Period implementacije projekata: 12-24 meseca

Ko može aplicirati: ženske organizacije civilnog društva, mreže OCD, profesionalna udruženja i/ili poljoprirvedne zadruge registrovane u Srbiji, koje poseduju znanje, iskustvo i reference u oblastima rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena

Napomena: dozvoljeno je dodeljivanje donacija trećim organizacijama koje moraju zadovoljiti iste uslove prihvatljivosti kao i aplikant. Predlozi projekata se dostavljaju iskljucivo putem e-maila.