Cilj projekta: da se povećanjem transparentnosti u finansiranju udruženja građana iz javnih sredstva poboljša saradnja između lokalnih vlasti i civilnog društva, kao i da se unapredi učešće mladih i građana u donošenju odluka i razvoju lokalnih zajednica.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

ReLOaD2 će podržati odabrane lokalne samouprave da obezbede održiv, transparentan i projektni pristup budžetskom finansiranju organizacija civilnog društva, koji će doprineti lokalnom razvoju u skladu sa potrebama građana.

Minimalno su-funansiranje: 20%

Napomena: Svoje prijave JLS treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (USB memorija) putem preporučene pošte, ili lično, na sledeću adresu: UNDP Srbija - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), Bulevar Zorana Đinđića 64, 11070 Novi Beograd.

Informativne sesije, tokom kojih će zainteresovane lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Javnim pozivom, biće organizovane putem Zoom platforme, u sledećim terminima:

  • 27. maj 2021. godine u 14:00 sati
  • 1. jun 2021. godine u 12:00 sati
  • 8. juna 2021. godine u 12:00 sati
  • 10. jun 2021. godine u 12:00 sati

Za prijave na učešće u informativnoj sesiji, kao za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa javnim pozivom pišite putem elektronske pošte na adresu: reload.rs@undp.org. U naslovu prijave za informativne sesije treba da stoji:  IME OPŠTINE/GRADA: Prijava za učešće u informativnoj sesiji (naznačite datum), a u poruci je potrebno navesti  ime, prezime, funkciju i imejl adresu osobe/a koja se prijavljuje.