Svrha programa: Zajednički projekat Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan’1 (CC4WBs) koji sprovode UNESCO, Britanski savet i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), ima za cilj unapređenje učinka kulturnog i kreativnog sektora kako bi se unapredile veštine, znanja i pristup finansijskoj pomoći za povećanje konkurentnosti i održavanje saradnje i prometa roba i usluga na Zapadnom Balkanu

Tematske oblasti:

1. Ojačani lokalni kulturni prostori kroz unapređena rešenja i javno-privatna partnerstva

2. Umetnici, medijski profesionalci, studenti, preduzeća, MMSP i kulturni i turistički operateri mobilisani, povezani i sa mogućnošću promovisanja raznovrsnosti kulturnih izraza na i sa Zapadnog Balkana

3. Regionalno umrežavanje, kulturna i festivalska koprodukcija i promocija radi unapređenja kulturne saradnje i pristupa

4. Zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa za održivi razvoj

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: Za tematsku oblast 1 – do 50.000 EUR, Za tematsku oblast 2 -do 25.000 eur; Za tematsku oblast 3 – do 30.000 EUR i za tematsku oblast 4 – do 80.000 EUR

Minimalno su-finansiranje: 10 %

Obavezno partnerstvo: Min 1 partner osnovan u WBs IPA zemlji vanone u kojoj je vodeći aplikant

Trajanje projekata: Trajanje projekta će biti najmanje tri (3) meseca, a najviše petnaest (15) meseci od datuma potpisivanja ugovora.

Ko može aplicirati: Javne ustanove (muzeji, galerije, pozorišta, zavodi za zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa, univerziteti, ustanove kulture, istraživačke institute, turističke zajednice i dr. u skladu sa zakonskom regulativom), lokalne samouprave (opštine/gradove) iz zemalja Zapadnog Balkana korisnica IPA2; Organizacije civilnog društva (OCD): fondacije i neprofitne organizacije, registrovane u jednoj ili više zemalja Zapadnog Balkana koje su korisnice IPA.