Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative

30.11.2022

Cilj poziva: Promocija i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) kroz pokretanje i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 30 najboljih predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, u okviru četiri partije:

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom korona virusa

Maksimalni iznos pojedinačnog granta: do 1.400.000,00 RSD

Broj grantova: do 30

Obavezno partnerstvo: jedna ili više organizacija građanskog društva i jedna jedinica lokalne samouprave (grad ili opština)

Period implementacije projekata: 18 meseci

 

 

Ko može aplicirati: Organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)

Napomena: Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razne usluge građanima, itd). Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna i inovativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na loklanom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Aktuelni Konkursi

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.